Válka ve VietnamuOfenzíva Tet - 1968

Američané později tvrdili, že věděli o přípravách ofenzívy Tet; říkali, že shromažďování Severovietnamců nebylo žádným tajemstvím. V té době však jen málo lidí věřilo zpravodajským hlášením, že nepřítel zamýšlí útok na jihovietnamská města a městečka. Generál Westmoreland očekával bitvu u Khe Sanh a začal na sever přesunovat vojska. Potom někteří říkali, že udělal přesně to, co severovietnamský generál Vo Nguyen Giap chtěl, aby udělal - odsunout americký válečný potenciál z měst.

Podél deset kilometrů dlouhé hluboké DMZ (demilitarizované zóny) stály severovietnamské divize 324B a 325C. V polovině ledna 1968 přišla z Laosu 304. divize a připojila se u Khe Sanh ke 325C. Zanedlouho byly jižně od DMZ zjištěny útvary tří dalších severovietnamských divizí.

Westmoreland zaměřil svou severní obranu na udržení bojové základny Khe Sanh na náhorní rovině mezi kopci, kde se pěstovala káva, poblíž cesty 9. Považoval Khe Sanh za zarážku v západním cípu DMZ a věřil, že kdyby základna padla, Severovietnamci by obešli po křídle obranu námořní pěchoty podél DMZ. Posílil Khe Sanh. Nechtěl, aby se z něj stalo americké Dien Bien Phu.

Rozhodnutí bránit Khe Sanh bylo samozřejmě sporné. Prezident Johnson osobně ho podporoval. Sbor náčelníků štábů rozhodnutí písemně podpořili. Jeho dřívější předseda - bývalý velvyslanec v Saigonu generál Taylor - ale nesouhlasil. Kritikové tvrdili, že nepřítel láká americkou vojenskou sílu do odlehlých hor. Jeden historik námořní pěchoty napsal: "Poslední rozbor určil bránit Khe Sanh, protože to byla jediná logická věc. Byly jsme tam, zaujímali jsme připravenou pozici a byli poměrně silní. Správně vybojovaná bitva by nepříteli přinesla daleko víc škody, než by mohl doufat, že způsobí nám." A historik letectva dodal: "Ta základna se stala symbolem amerického rozhodnutí dovést válku do konce. (Pozn. :-) )"

Khe Sanh spadal do působnosti 26.pluku námořní pěchoty plukovníka Davida E. Lowndse. Když bylo hlášeno, že čtyři nepřátelské pluky jsou dvacet kilometrů od jeho polního letiště, 2. a 3. Lowndsův prapor se přesunuly z pobřeží, aby pomohly 1.praporu bránit základnu.

Po omezeném dotyku se druhá bitva o Khe Sanh rozpoutala 20. ledna. Dvě roty 3. praporu zaútočily na severovietnamský prapor, opevněný mezi kótami 881 Sever a 881 Jih. Příští den nepřítel bombardoval základnu Khe Sanh, zničil 1500 tun munice a dobyl vesnici Khe Sanh na silnici. Mariňáci museli doplnit střelivo letecky.

1. prapor podplukovníka Johna F. Mitchella 9.pluku námořní pěchoty byl rychle dopraven do prostoru, odkud bylo letecky odvezeno přes tisíc civilních obyvatel. Posádku doplnil 37. prapor Ranger ARVN v počtu 318 mužů a dvě další baterie 105 mm houfnic námořní pěchoty. Mohla se přidat ještě další děla, ale omezujícím faktorem bylo množství dělostřelecké munice, které bylo možné dopravit letecky. Monzunové deště - a nepřítel - uzavřely cestu 9.

Když ofenzíva Tet začala, americkému plánování a soustřeďování navzdory nepřítel Khe Sanh jednoduše obešel a napadl obydlené oblasti. Strategie generála Giapa se osvědčila.

Ohromnou, překvapivou a koordinovanou ofenzívu, která začala časně ráno ve čtvrtek 30. ledna, napadlo přes 60 000 nepřátelských vojáků každou čtvrtou americkou základnu a většinu měst a provinčních a okresních hlavních měst v celém Jižním Vietnamu. Velká část vojáků ARVN, pověřených obranou, nebyla přítomna, protože slavili svátek Tet.

Ve středu ve 2:47 ráno si skupiny komandos Vietkongu, vyzbrojené protitankovými raketami a náložemi výbušnin, prorazily cestu do zdí chráněných prostoru velvyslanectví Spojených států v Saigonu. Zabily čtyři vojenské policisty armády Spojených států a zranily desátníka George B. Zahuranica; on, seržant Ronald W. Harper a seržant Rudy A. Soto ml. byli jediní mariňáci ve strážní službě v celé budově. Komanda odrazila vrtulníkový útok parašutistické jednotky. Desátník námořní pěchoty James C. Marshall byl zabit na střeše budovy. Útočníci drželi prostor velvyslanectví šest a půl hodiny, potom bylo 12 z nich zabito a dva zranění byli zajati. Obrázky krvavého nájezdu na samý střet americké přítomnosti ve Vietnamu Američany doma ve vlasti nemálo šokovaly.

Prapory Vietkongu pronikly do Saigonu; skupina komandos napadla prezidentský palác, dva prapory přepadly americké vojáky na letišti Tan Son Nhut a vyhodily do vzduchu letadla. Nepřítel napadl leteckou základnu Bien Hoa a vojenské velitelství v Long Binh. Vetřel se do Cholonu, čínské čtvrti Saigonu, a dva týdny vyvolával ve městě chaos. Šířila se zkáza; tanky a bitevní vrtulníky ničily budovy a požáry zachvacovaly celé čtvrti chatrčí.

Na severu se nepřítel zmocnil všech pěti hlavních měst provincií. Otevřel věznice a propustil tisíce vězňů. Vojáci nepřítele už předem infiltrovali mezi obyvatelstvo, využili svátečního ruchu a splynuli s apatickými - nebo sympatizujícími - lidmi. Napadli Tam Ky a město Quang Tri, kde je zastavila 1.divize ARVN a 1.divize letecké kavalérie.

Dál na severozápad u Cam Lo zničili Severovietnamci obranu oblastního velitelství. Mladý desátník Larry L. Maxam z Glendale v Kalifornii, velitel střeleckého týmu roty D 4.pluku námořní pěchoty, spatřil, jak se nepřítel soustřeďuje k útoku na zbývající drátěné zátarasy. Několikrát zraněn granátovými střepinami, Maxam popadl odhozený kulomet a spustil palbu na postupujícího nepřítele. Granát ho zasáhl do tváře, zranila ho palba z pušek. Pokračoval ve střelbě z kulometu a přinutil nepřítele k ústupu. Navzdory dalším zraněním půldruhé hodiny sám ubránil polovinu perimetru, až ho nakonec přemohla nepřátelská palba.

Jedním z cílů nepřátelské ofenzívy Tet bylo narušení americké letecké mobility a schopnosti provádět zajišťovací lety. Devětadvacátého a třicátého ledna rakety a minomety ostřelovaly skupinu MAG-11 v Da Nangu a MAG-16 na Mramorové hoře, a rakety dopadly na MAG-12 a 13 v Chu Lai.

V časných ranních hodinách 30. ledna skončily minometné střely a rakety na postavení pozemních jednotek Spojených států a ARVN v Da Nangu. Nepřítel napadl velitelství I. Sboru; vojáci ve službě a kombinované akční čety zastavili první útok. Přiběhli vojenští policisté námořní pěchoty a Vietnamců a vietnamských Rangers a v chaotickém boji byli útočníci zabiti a zahnáni. Severovietnamská 2. divize se přiblížila k městu od jihu a západu a byla zachycena průzkumnými útvary 1. divize námořní pěchoty. Generálporučík Cushman spatřil ze svého velitelského vrtulníku ze vzduchu 200 nepřátelských vojáků na druhé straně řeky. Vysílačkou uvědomil generálmajora Robertsona, který vyslal 3. prapor 5. pluku námořní pěchoty, následovaný 2. praporem 3. pluku námořní pěchoty, aby je zastavily.

Dále na jih v Hoi An ohrožoval nepřítel město, dokud ho vojáci ARVN nezahnali protiútokem. Pátého února nepřítel opět vnikl do Hoi An a opět byl odražen.

Nepřátelské prapory pronikly do starověkého císařského hlavního města Hue. Někteří vojáci čekali v čajovnách a barech na smluvené doby, aby se převlékli do uniforem. Jednatřicátého ledna rychle a snadno zabrali střed města. Jižně od řeky Perfume obsadili provinční velitelství a univerzitu a na severu většinu císařské citadely; kromě té části, kterou obsadilo divizní velitelství. Obsadili všechna hlavní zařízení až na prostor MACV obehnaný vysokou zdí a některá odříznutá hnízda odporu. Zavraždili stovky vybraných Vietnamců a cizinců.

Severovietnamci donutili Američany a vojáky ARVN, aby bojovali ve městech. Ve většině míst Američané a vojáci ARVN nepřítele v několika dnech vyhnali, ale v Hue trvaly boje měsíc.

Jednatřicátého ledna časně ráno přijela do Hue nákladními auty rota A 1. pluku námořní pěchoty, aby posílila obranu území MACV. Následovala ji velitelská skupina 1. praporu 1. pluku námořní pěchoty, rota G 5. pluku námořní pěchoty a tanková četa. Odpoledne se probojovaly na území MACV a dvě čety námořní pěchoty překročily s těžkými ztrátami most přes řeku Perfume. Nedokázaly však prolomit zdi citadely a za soumraku se stáhly přes řeku.

Mariňáky v Hue posílily roty F a H 5. pluku námořní pěchoty. Nejdříve panovala neochota použít americkou palebnou sílu ke znovudobytí uctívaného města. Ale když se protiútok ARVN zpomalil a její velitelé požádali mariňáky o pomoc jižně od řeky, mariňáci nastoupili do akce pod velením plukovníka Stanleyho S. Hughese z 1. pluku námořní pěchoty. Boje probíhaly od domu k domu a připomínaly boje o Soul. Mariňáci nasadili bezzákluzová děla, tanková děla, rakety a slzný plyn.

V těchto bojích velel seržant Alfredo Gonzales z Edinbergu v Texasu 3. četě roty A 1. pluku námořní pěchoty. Na cestě do Hue šel v čele čety, aby odhaloval ostřelovače. Jdeden mariňák na tanku byl zasažen a zůstal vystavený nepřátelské palbě; Gonzales, ačkoliv byl sám raněn, ho odnesl do bezpečí. Potom se svými lidmi zničil nepřátelský opěrný bod. Když se jeho rota musela 4. února zastavit, Gonzales se přesunoval z postavení do postavení a pálil z tankových zbraní na nepřátelské pozice, až byl smrtelně zraněn. Posmrtně byl vyznamenán Medailí cti.

Až teprve 6. února dobylo pět rot námořní pěchoty nemocnici v Hue, věznici a provinční velitelství. Odpor jižně od řeky byl zlomen 9. února, počet mrtvých nepřátel se odhadoval na 1053.

Potom mariňáci přešli řeku a připojili se k ARVN při konečném útoků na staré město.

Dvanáctého února vstoupil 1. prapor podplukovníka Roberta H. Thompsona do města ze severu pomocí vrtulníků a vyloďovacích člunů. Monzunové deště znemožnily většinu taktických zajišťovacích letů. Mariňáci postupovali na levém křídle, ve středním úseku 3. pluk ARVN a na pravém křídle vietnamská námořní pěchota. Trvalo jim až do 22. února, než dobyli jihovýchodní zeď citadely a vyhnali Severovietnamce z města. Námořní pěchota se nezúčastnila bojů o císařský palác a čtyřiadvacátého konečně nad citadelou zavlála jihovietnamská vlajka. Bitva úředně skončila 2. března. Po déle jak měsíčních bojích, ve kterých padlo 142 mariňáků a 857 bylo vážně zraněno, leželo starobylé město na řece Perfume v troskách.

Do Vietnamu byla rychle dopravena vyloďovací skupina 27. pluku námořní pěchoty pod velením plukovníka Adolfa G. Schwenka, a 3. brigáda 82. výsadkové divize. Schwenkův 27. pluk námořní pěchoty začal přilétat do Da Nangu 17. února z Camp Pendletonu a převzal obtížnou oblast mezi mramorovou horou a Hoi An. Schwenkův 3. prapor, umístěný na Havaji, přijel přímo z obojživelného cvičení na moři. Koncem února operoval v I. sboru 24 praporů námořní pěchoty a 28 praporů pozemních sil. Generálporučík Cushman byl v čele největšího bojového uskupení, jakému kdy mariňák velel, kromě krátkého velení generálporučíka Roye S. Geigera 10. armádě na Okinawě.

Ale změny ve velení znamenaly nový poměr pozemní sily kontra námořní pěchota v I. Sboru a také naznačovaly větší zájem o vývoj války. Devátého ledna zřídil Westmoreland předsunuté velitelské stanoviště MACV v Phu Bai pod velením generála armády Spojených států Creightona W. Abramse ml., bývalého zástupce náčelníka štábu armády. A Westmoreland požádal o dalších 206 000 vojáků k těm 535 000, kteří už ve Vietnamu byli.

Desátého března učinil Westmoreland dvě opatření, která námořní pěchotu vážně ovlivnila. Zaprvé zřídil Prozatímní sbor pod velením generálporučíka pozemních sil Williama D. Rossona; jeho zástupcem byl generálmajor námořní pěchoty Raymond G. Davis, který u přehrady Čosin získal Medaili cti. Prozatímní sbor převzal operační řízení 3. divize námořní pěchoty, 1. divize letecké kavalérie a 101. výsadkové divize. Za druhé, letadla 1. MAW byla konečně po mnoha debatách a kompromisech přidělena k "letovému řízení" velícího generála 7. letecké armády. Velitelé námořní pěchoty proti této změně ostře protestovali; opět podstatně narušila spolupráci země-vzduch námořní pěchoty.

Vytvoření Abramsova a Rossonova velitelství a "jediného manažera" taktických letů vycházelo z pozemních sil a zejména od Westmorelanda, který byl nespokojený s velením námořní pěchoty ve Vietnamu. "Dementi mluvčích pozemních jednotek i námořní pěchoty křik zcela neutišilo." Mezisložkové rány z lesíka Belleau, Saipanu Okinawy a Koreje znovu zabolely.

Nejdůležitější otázka zněla: co dosáhl nepřítel ofenzívou Tet? Američtí vojenští činitelé tvrdili, že nepřítel nezískal žádné nové území ani širokou podporu lidových mas a jeho bojová síla je narušena. To všechno byla pravda. Americké odhady uváděly, že nepřítel ztratil přes 15 000 vojáků, způsobil značné škody a zmatek a odhadem zabil 165 000 civilistů. A pokud jeho cílem bylo obsadit větší část obou severních provincií, jak tvrdil Westmoreland, pak neuspěl. Mluvčí vojenských kruhů Spojených států označovali Tet jako vítězství - jako kdysi oznamovali postavení berlínské zdi jako triumf západu.

Skutečné následky ofenzívy Tet byly mnohem drtivější. Nepřítel předvedl, že je navzdory nesmírnému soustředění amerických vojenských sil a nejschopnějších amerických mozků schopný uskutečnit rozsáhlou invazi do Jižního Vietnamu. Mohutné bombardování Severního Vietnamu neoslabilo ani jeho vůli, ani schopnosti.

Vláda v Saigonu byla otřesena; mezi lidmi v Jižním Vietnamu se rozšířil pocit beznaděje. A nadto - Severovietnamci dramaticky podkopali podporu války v samotných Spojených státech. Všechna ta optimistická prohlášení o postupu a vítězství už nebyla - a nikdy nebudou - věrohodná.

Prvního března vystřídal Clark Cliffor ve funkci ministra obrany McNamaru, který ztratil o válce veškeré iluze. Dvaadvacátého března prezident Johnson náhle odvolal Westmorelanda, který velel MACV od roku 1964, a oznámil, že ho nahradí generál Adams. A 31. března Johnson zastavil bombardování Severního Vietnamu (kromě těsné blízkosti DMZ), naléhal na zahájení mírových rozhovorů a nezúčastnil se volební kampaně v roce 1968. Předběžné rozhovory začaly 13. května v Paříži, ale válka pokračovala - a bude trvat ještě dlouho.

Zdroj: J. Robert Moskin - Dějiny námořní pěchoty USA